јб'€днаны ≥нстытут праблем ≥нфарматык≥ Ќацы€нальнай акадэм≥≥ навук Ѕеларус≥
ѕошук па сайце
јҐтарызацы€
Ќавошта патрэбна рэг≥страцы€?
Ћог≥н:
ѕароль:
–эг≥страцы€
«абыл≥ свой пароль?
ƒл€ супрацоҐн≥кॠј≤ѕ≤
ƒл€ супрацоҐн≥кॠј≤ѕ≤
ƒл€ зваротаҐ
ƒл€ «варотаҐ

–Я—А–Њ—Б—Ц–Љ –њ—А—Л–љ—П—Ж—М —Г–і–Ј–µ–ї —Г –∞–њ—Л—В–∞–љ–љ—Ц–Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –∞–љ–Ї–µ—В—Г

ќфициальный интернет-портал ѕрезидента –еспублики Ѕеларусь

Ќациональна€ академи€ наук Ѕеларуси

—еть BASNET

√рид-сеть высокопроизводительных вычислительных ресурсов Ќациональной академии наук Ѕеларуси† †

ѕортал рейтинговой оценки качества оказани€ услуг организаци€ми –еспублики Ѕеларусь† †

Ѕ»—–— (Ѕелорусска€ интегрированна€ сервисно-расчетна€ система и биометрические документы)† †

ѕравовой форум Ѕеларуси

јб'€днаны ≥нстытут праблем ≥нфарматык≥ Ќацы€нальнай акадэм≥≥ навук Ѕеларус≥ (ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥) - галаҐна€ арган≥зацы€ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь па фундаментальных ≥ прыкладных даследаванн€х у гал≥не ≥нфармацыйных тэхналог≥й: аҐтаматызацы≥ праектаванн€, прыкладной матэматыцы, cуперкампТютэрных тэхналог≥€х, б≥€≥нфарматыцы ≥ медыцынскай ≥нфарматыцы, геа≥нфармацыйных с≥стэмах, л≥чбавай картаграф≥≥, ≥нфармацыйных касм≥чных тэхналог≥€х, грыд-тэхналог≥€х.


ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥ з'€Ґл€ецца дз€ржаҐнай юрыдычнай асобай, знаходз≥цца Ґ падпарадкаванн≥ Ќацы€нальнай акадэм≥≥ навук Ѕеларус≥, €ка€ з'€Ґл€ецца €го заснавальн≥кам. ”станова замацавана за јддз€леннем ф≥з≥к≥, матэматык≥ ≥ ≥нфарматык≥ ЌјЌ Ѕеларус≥. 

≤нстытут з'€Ґл€ецца правайдэрам акадэмсетк≥ BASNET €к базавай частк≥ навукова-≥нфармацыйнай сетк≥ –эспубл≥к≥ Ѕеларусь, удзельн≥чае Ґ распрацоҐцы рэкамендацый па выкарыстанн≥ вын≥кॠнавуковых даследаван툥, навуковым забесп€чэнн≥ працэсॠ≥нфарматызацы≥ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь, распрацоҐцы прагнозॠу адпаведных гал≥нах навук≥ ≥ тэхн≥к≥, падрыхтоҐцы кадрॠвышэйшай квал≥ф≥кацы≥.

 ≥рунак дзейнасц≥:

  • ѕрав€дзенне фундаментальных ≥ прыкладных даследаван툥 у гал≥не к≥бернетык≥, ≥нфарматык≥, аҐтаматызацы≥ ≥ прыкладной матэматык≥.
  • јрган≥зацы€ ≥ прав€дзенне комплексных навукова-даследчых ≥ доследна-канструктарск≥х работ, распрацоҐка рэкамендацый па выкарыстанн≥ вын≥кॠнавуковых даследаван툥 ≥ Ґдзел у асваенн≥ вын≥каҐ.
  • Ќавуковае забесп€чэнне працэсॠ≥нфарматызацы≥ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь.
  • –аспрацоҐка прагнозॠу адпаведных гал≥нах навук≥ ≥ тэхн≥к≥, падрыхтоҐка кадрॠвышэйшай квал≥ф≥кацы≥.
 олькасць супрацоҐн≥кॠ≥нстытута (на 31.12.2020) складае 334 чал., у тым л≥ку 14 дактароҐ навук ≥ 58 кандыдатॠнавук, навуковых супрацоҐн≥кॠ- 155.Ќј¬≤Ќџ  

03.01.2023 ћемарандум аб супрацоҐн≥цтве пам≥ж ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥ ≥ ѕалесƒ”
hands_sml.jpg заключаны 30 снежн€ 2022 года

16.05.2022 ѕадзе≥ ≥ мерапрыемствы
events.jpg май 2022 года

29.04.2022 ѕадзе≥ ≥ мерапрыемствы
events.jpg красав≥к 2022 года

18.11.2021 —Єнн€ 18 л≥стапада 2021г. праходз≥ць ’’ ћ≥жнародна€ навукова-тэхн≥чна€ канферэнцы€
rinti_tmb_2.jpg Ђ–азв≥ццЄ ≥нфарматызацы≥ ≥ дз€ржаҐнай с≥стэмы навукова-тэхн≥чнай ≥нфармацы≥ї (–IЌ“I-2021)

09.11.2021 Ћекцы€ - прэзентацы€ новага праекта "‘армат навук≥: даступна"
konkurs.gif 9 л≥стапада Ґ 15.00 у в€л≥кай зале ѕрэз≥дыума ЌјЌ Ѕеларус≥


Ќовости 1 - 5 из 22
Ќачало | ѕред. | 1 2 3 4 5 | —лед. |  онец