ѕошук па сайце
јҐтарызацы€
Ќавошта патрэбна рэг≥страцы€?
Ћог≥н:
ѕароль:
–ег≥страцы€
«абыл≥ свой пароль?
ƒл€ супрацоҐн≥кॠј≤ѕ≤
ƒл€ супрацоҐн≥кॠј≤ѕ≤

–Я—А–Њ—Б—Ц–Љ –њ—А—Л–љ—П—Ж—М —Г–і–Ј–µ–ї —Г –∞–њ—Л—В–∞–љ–љ—Ц–Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –∞–љ–Ї–µ—В—Г

ќфициальный интернет-портал ѕрезидента –еспублики Ѕеларусь

Ќациональна€ академи€ наук Ѕеларуси

—еть BASNET

√рид-сеть высокопроизводительных вычислительных ресурсов Ќациональной академии наук Ѕеларуси† †

ѕортал рейтинговой оценки качества оказани€ услуг организаци€ми –еспублики Ѕеларусь† †

Ѕ»—–— (Ѕелорусска€ интегрированна€ сервисно-расчетна€ система и биометрические документы)† †

јб'€днаны ≥нстытут праблем ≥нфарматык≥ Ќацы€нальнай акадэм≥≥ навук Ѕеларус≥ (ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥) - галаҐна€ арган≥зацы€ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь па фундаментальных ≥ прыкладных даследаванн€х у гал≥не ≥нфармацыйных тэхналог≥й: аҐтаматызацы≥ праектаванн€, прыкладной матэматыцы, cуперкомпьютеэрных тэхналог≥€х, б≥€≥нфарматык≥ ≥ медыцынскай ≥нфарматыцы, геа≥нфармацыйны€ с≥стэмы, л≥чбавай картаграф≥≥, ≥нфармацыйных касм≥чных тэхналог≥€х, грыд-тэхналог≥€х.


ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥ з'€Ґл€ецца дз€ржаҐнай юрыдычнай асобай, знаходз≥цца Ґ падпарадкаванн≥ Ќацы€нальнай акадэм≥≥ навук Ѕеларус≥, €ка€ з'€Ґл€ецца €го заснавальн≥кам. ”станова замацавана за јддз€леннем ф≥з≥к≥, матэматык≥ ≥ ≥нфарматык≥ ЌјЌ Ѕеларус≥. 

≤нстытут з'€Ґл€ецца правайдэрам академсетк≥ BASNET €к базавай частк≥ навукова-≥нфармацыйнай сетк≥ –эспубл≥к≥ Ѕеларусь, удзельн≥чае Ґ распрацоҐцы рэкамендацый па выкарыстанн≥ вын≥кॠнавуковых даследаван툥, навуковым забесп€чэнн≥ працэсॠ≥нфарматызацы≥ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь, распрацоҐцы прагнозॠу адпаведных гал≥нах навук≥ ≥ тэхн≥к≥, падрыхтоҐцы кадрॠвышэйшай квал≥ф≥кацы≥.

 ≥рунак дзейнасц≥:

  • ѕрав€дзенне фундаментальных ≥ прыкладных даследаван툥 у гал≥не к≥бернетык≥, ≥нфарматык≥, аҐтаматызацы≥ ≥ прыкладной матэматык≥.
  • јрган≥зацы€ ≥ прав€дзенне комплексных навукова-даследчых ≥ доследна-канструктарск≥х работ, распрацоҐка рэкамендацый па выкарыстанн≥ вын≥кॠнавуковых даследаван툥 ≥ Ґдзел у асваенн≥ вын≥каҐ.
  • Ќавуковае забесп€чэнне працэсॠ≥нфарматызацы≥ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь.
  • –аспрацоҐка прагнозॠу адпаведных гал≥нах навук≥ ≥ тэхн≥к≥, падрыхтоҐка кадрॠвышэйшай квал≥ф≥кацы≥.
 олькасць супрацоҐн≥кॠ≥нстытута (на 31.12.2020 г.) складае 334 чал., у тым л≥ку 14 дактароҐ навук ≥ 58 кандыдатॠнавук, навуковых супрацоҐн≥кॠ- 155.Ќј¬≤Ќџ  

08.04.2021 јздараҐленне дз€цей супрацоҐн≥кॠј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥
konkurs.gif ѕрымаюцца за€Ґк≥ на аздараҐленне дз€цей у ƒјЋ ‘атон ЌјЌ Ѕеларус≥

01.03.2021 –ыгор Ќ≥калаеҐ - адз≥н з пераможцॠпраекта Ѕ–—ћ
1_pozdrav.png   "100 ≥дэй дл€ Ѕеларус≥"

26.01.2021 —≥б≥рскае аддз€ленне –ас≥йскай акадэм≥≥ навук абв€сц≥ла конкурс
konkurs.gif на атрыманне прэм≥≥ ≥м€ акадэм≥ка ¬.ј. апцюга 2021 года

22.01.2021 √анна  арпенка ≥ ≤ван Ѕасько Ґ сюжэце —“¬
stv.png  пра дз€с€тку лепшых вын≥кॠнавукоҐцॠза 2020 год

06.01.2021 јб'€Ґлены конкурс с€род супрацоҐн≥кॠ≤нстытута
konkurs.gif па вын≥ках навуковых даследаван툥 ≥ распрацовак 2020 года


Ќовости 1 - 5 из 12
Ќачало | ѕред. | 1 2 3 | —лед. |  онец