ѕошук па сайце
јҐтарызацы€
Ќавошта патрэбна рэг≥страцы€?
Ћог≥н:
ѕароль:
–ег≥страцы€
«абыл≥ свой пароль?
ƒл€ супрацоҐн≥кॠј≤ѕ≤
ƒл€ супрацоҐн≥кॠј≤ѕ≤

–Я—А–Њ—Б—Ц–Љ –њ—А—Л–љ—П—Ж—М —Г–і–Ј–µ–ї —Г –∞–њ—Л—В–∞–љ–љ—Ц–Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –∞–љ–Ї–µ—В—Г

ќфициальный интернет-портал ѕрезидента –еспублики Ѕеларусь

Ќациональна€ академи€ наук Ѕеларуси

—еть BASNET

√рид-сеть высокопроизводительных вычислительных ресурсов Ќациональной академии наук Ѕеларуси† †

ѕортал рейтинговой оценки качества оказани€ услуг организаци€ми –еспублики Ѕеларусь† †

Ѕ»—–— (Ѕелорусска€ интегрированна€ сервисно-расчетна€ система и биометрические документы)† †

јб'€днаны ≥нстытут праблем ≥нфарматык≥ Ќацы€нальнай акадэм≥≥ навук Ѕеларус≥ (ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥) - галаҐна€ арган≥зацы€ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь па фундаментальных ≥ прыкладных даследаванн€х у гал≥не ≥нфармацыйных тэхналог≥й: аҐтаматызацы≥ праектаванн€, прыкладной матэматыцы, cуперкомпьютеэрных тэхналог≥€х, б≥€≥нфарматык≥ ≥ медыцынскай ≥нфарматыцы, геа≥нфармацыйны€ с≥стэмы, л≥чбавай картаграф≥≥, ≥нфармацыйных касм≥чных тэхналог≥€х, грыд-тэхналог≥€х.


ј≤ѕ≤ ЌјЌ Ѕеларус≥ з'€Ґл€ецца дз€ржаҐнай юрыдычнай асобай, знаходз≥цца Ґ падпарадкаванн≥ Ќацы€нальнай акадэм≥≥ навук Ѕеларус≥, €ка€ з'€Ґл€ецца €го заснавальн≥кам. ”станова замацавана за јддз€леннем ф≥з≥к≥, матэматык≥ ≥ ≥нфарматык≥ ЌјЌ Ѕеларус≥. ≤нстытут з'€Ґл€ецца правайдэрам академсетк≥ BASNET €к базавай частк≥ навукова-≥нфармацыйнай сетк≥ –эспубл≥к≥ Ѕеларусь, удзельн≥чае Ґ распрацоҐцы рэкамендацый па выкарыстанн≥ вын≥кॠнавуковых даследаван툥, навуковым забесп€чэнн≥ працэсॠ≥нфарматызацы≥ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь, распрацоҐцы прагнозॠу адпаведных гал≥нах навук≥ ≥ тэхн≥к≥, падрыхтоҐцы кадрॠвышэйшай квал≥ф≥кацы≥.

 ≥рунак дзейнасц≥:

  • ѕрав€дзенне фундаментальных ≥ прыкладных даследаван툥 у гал≥не к≥бернетык≥, ≥нфарматык≥, аҐтаматызацы≥ ≥ прыкладной матэматык≥.
  • јрган≥зацы€ ≥ прав€дзенне комплексных навукова-даследчых ≥ доследна-канструктарск≥х работ, распрацоҐка рэкамендацый па выкарыстанн≥ вын≥кॠнавуковых даследаван툥 ≥ Ґдзел у асваенн≥ вын≥каҐ.
  • Ќавуковае забесп€чэнне працэсॠ≥нфарматызацы≥ Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь.
  • –аспрацоҐка прагнозॠу адпаведных гал≥нах навук≥ ≥ тэхн≥к≥, падрыхтоҐка кадрॠвышэйшай квал≥ф≥кацы≥.

 олькасць супрацоҐн≥кॠ≥нстытута (на 31.12.2019 г.) складае 334 чал., у тым л≥ку 15 дактароҐ навук ≥ 57 кандыдатॠнавук, навуковых супрацоҐн≥кॠ- 127.Ќј¬≤Ќџ  

06.01.2021 јб'€Ґлены конкурс с€род супрацоҐн≥кॠ≤нстытута
konkurs.gif па вын≥ках навуковых даследаван툥 ≥ распрацовак 2020 года

05.01.2021 ЌјЌ Ѕеларус≥ назвала “оп-10 вын≥кॠнавукоҐцॠза 2020 год
nan_b_tmb.jpg  ¬≥ншуем ≥ нашых калег!

12.10.2020 ѕрафсаюзна€ акцы€ "ѕав≥ншуем маму разам!"
mom_day.jpg  праходз≥ць у Ѕеларус≥ з 12 па 18 кастрычн≥ка

01.10.2020 ¬ыйшॠчарговы нумар часоп≥са "≤нфарматыка"
inf_j.jpg “ом 17, є 3 (л≥пень-верасень 2020), змест, спасылка на электронную верс≥ю

23.09.2020 –экамендацы≥ па праф≥лактыцы каронав≥руснай ≥нфекцы≥ (COVID-19) у арган≥зацы€х
Red_Cross.jpg ад ћ≥н≥стэрства аховы здар –эспубл≥к≥ Ѕеларусь


Ќовости 1 - 5 из 8
Ќачало | ѕред. | 1 2 | —лед. |  онец